Jak poinformowała Lucyna Janiszewska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, konkurs ma zostać rozstrzygnięty w styczniu 2017 r., a łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 82 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 i mogą być przeznaczone na działania służące ochronie różnorodności biologicznej.

Po pierwszym etapie konkursu do oceny merytorycznej zakwalifikowano 10 wniosków od samorządów i instytucji z regionu, które przeszły weryfikację formalną. Starają się one łącznie o dotacje w wysokości ponad 12,3 mln zł.

O najwyższe dofinansowanie wystąpiła Gołdap, która jest jedyną miejscowością uzdrowiskową w województwie. Władze miasta chcą uzyskać 3,5 mln zł na rekultywację jeziora położonego po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej.

- Czekamy tylko na rozstrzygnięcie konkursu, mamy nadzieję, że nasz wniosek przejdzie. Jesteśmy praktycznie gotowi do podpisania umowy i rozpoczęcia inwestycji - powiedział zastępca burmistrza Jacek Morzy.

Do rekultywacji ma być użyte ok. 300 ton preparatu na bazie naturalnej glinki bentonitowej, który zostanie rozsypany na powierzchni jeziora. Opadając na dno wiąże on biogeny, powstrzymując eutrofizację. Takie "kuracje" mają się odbyć dwukrotnie - na jesieni przyszłego roku i wiosną 2018 r.

W konkursie uczestniczą dwa projekty zgłoszone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który chce uzyskać na każdy z nich po blisko 1,7 mln zł. Jak powiedział prof. Czesław Hołdyński z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody, uczelnia zamierza zrewitalizowć park i poprawić warunki bytowania fauny i flory w zabytkowej części w Kortowa.

Naukowcy chcą odtworzyć przedwojenny leśny charakter tego parku, wyleczyć cenne egzemplarze drzew, dosadzić rośliny tworzące runo i podszyt, odtworzyć oś widokową od hali sportowej na jezioro i zamontować budki lęgowe. Chcą również wzbogacić zielenią architekturę najstarszej części campusu, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Inwestycje mają też umożliwić prowadzenie w tych miejscach zajęć ze studentami architektury krajobrazu czy leśnictwa.