Jak podkreśla wiceminister bezsprzeczne jest to, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności na własną rękę wymaga  poniesienia znacznych nakładów finansowych, bez których niemożliwe byłoby uruchomienie produkcji czy jej dalszy rozwój. W ramach wdrażanych w naszym kraju od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej programów wsparcia dla rolnictwa, pomoc udzielana tej grupie rolników stanowiła i stanowi nadal jeden z najważniejszych ich elementów. Zarówno w minionej (2004-2006) jak i bieżącej (2007-2013) perspektywie finansowej działania ukierunkowane na pomoc młodym rolnikom cieszyły się dużym zainteresowaniem, a przy udziale środków wspólnotowych możliwe było udzielenie wsparcia ponad 30 tys. z nich.

- Tak szeroka skala podejmowanych działań i pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych świadczy o dużym potencjale rozwojowym młodych mieszkańców obszarów wiejskich, lecz to tylko jeden z elementów przyspieszających rozwój polskiego rolnictwa i budowanie jego zdolności konkurencyjnej. Nie mniej istotny jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi rolnikami, co możliwe jest dzięki ich samoorganizowaniu się i współpracy z instytucjami zajmującymi się rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich – mówi Tadeusz Nalewajk - Wszystko to sprawia, że młodzi rolnicy z dnia na dzień stają się coraz prężniej działającą grupą, a ich rola jako partnera społecznego w dyskusji nad kształtowaniem przyszłości rolnictwa bez wątpienia rośnie. Ważne jest, by słuchać ich wspólnego głosu, przecież to właśnie ci młodzi, głodni wiedzy, z pomysłem na przyszłość, wkrótce będą stanowić o sile polskiego rolnictwa - dodaje.

Podobał się artykuł? Podziel się!