Dane za rok 2011 mówią o 1,5 proc. wzroście produkcji żywca rzeźnego w kraju, która osiągnęła poziom 5284,5 tys. ton.

W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 3965,4 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 56,5 tys. ton, tj. o 1,4proc.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2011 r. 4685,5 tys. ton żywca, tj. o 106,9 tys. ton (o 2,3 proc. więcej) niż w 2010 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,7 proc. produkcji krajowej.

Warto zauważyć, że w ogólnej produkcji w 2011 r. zwiększył się udział żywca drobiowego (0,7 pkt proc.), natomiast zmniejszył się udziały żywca wieprzowego o (0,4 pkt proc.), żywca wołowego, cielęcego i końskiego o (0,1 pkt proc.).

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju (342,2 kg), charakteryzowało się 7 województw: wielkopolskie (601,3 kg), łódzkie (457,9 kg), śląskie (450,7 kg), pomorskie (415,9 kg), kujawsko-pomorskie (376,8 kg), mazowieckie (352,2 kg) i warmińsko-mazurskie (346,8 kg).

Z kolei najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim (131,7 kg), podkarpackim (155,8 kg) i lubelskim (235,7 kg).

Podobał się artykuł? Podziel się!