Wśród tych, którzy mają takie plany, 47 proc. chciałoby kupić ziemię od osoby lub firmy prywatnej, tylko co dziesiąty - od Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Dzierżawę gruntów od Agencji planuje 15 proc. badanych.

Ok. 16 proc. ankietowanych planuje całość zakupu sfinansować z kredytu i także 16 proc. - ze środków własnych. Najczęściej są oni zainteresowani zakupem gruntów o powierzchni do 5 ha.

Blisko 65 proc. rolników twierdzi, iż orientuje się w cenach ziemi we swojej okolicy. Najlepiej obeznani z cenami są młodzi ludzie prowadzący większe gospodarstwa rolne.

W ankiecie zapytano o ANR. Z badania Pentora wynika, że 80 proc. rolników łączy Agencję głównie z obrotem ziemią, a 61 proc. kojarzy działania ANR z przejmowaniem gospodarstw w związku z ubieganiem się o emeryturę, rentę rolniczą lub strukturalną.

Badanie zostało przeprowadzone już po raz czwarty na zlecenie ANR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sondaż został przeprowadzony we wrześniu 2007 r. na podstawie 1007 wywiadów.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!