Susza jest bardzo ważnym problemem gospodarczym dla całego kraju z powodu dużych strat: plonów, przychodów rolnika, wzrostu cen artykułów żywnościowych. Większa częstotliwość susz jest niewątpliwie wynikiem obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych. W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) tj. jako różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną.

- Szczególnie w ostatnich latach, wiosną i wczesnym latem wartości KBW są coraz niższe, co oznacza, że susze są coraz bardziej dotkliwe. Zbiega się to z okresem największego zapotrzebowania na wodę przez rośliny uprawne, zwłaszcza przez zboża. Prognozy zmian klimatu uzasadniają konieczność bieżącego prowadzenia monitoringu występowania i zasięgu suszy - informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB W Puławach, który monitoruje suszę. Monitoringiem objęto następujące grupy i gatunki roślin: zboża ozime i jare, kukurydzę na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniaka, buraka cukrowego, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.

Wystąpienie krytycznej wartości KBW oznacza przeciętny spadek plonów na poziomie gminy o 20 proc. w danym roku w stosunku do wartości średnich wieloletnich w Polsce. Podatność gleby na suszę w systemie monitoringu uwzględniona jest poprzez skład granulometryczny wyrażony w kategoriach agronomicznych. Wyniki analiz w postaci raportów udostępniane są do publicznej informacji dla kolejnych okresów sześciodekadowych w sezonie wegetacyjnym z aktualizacją co 10 dni dla gmin na stronie internetowej pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/.

Podobał się artykuł? Podziel się!