Adresatami konkursu są osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują fotografią i są mieszkańcami województwa śląskiego. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria – Tradycja,
II kategoria – Krajobraz,
III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do:
I miejsce – 2 000 zł
II miejsce – 1 600 zł
III miejsce – 1 000 zł

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia
dla każdej kategorii. Zdjęcia należy przekazać w formie plików cyfrowych, przy czym technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dopuszczana jest korekta zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmująca kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest natomiast fotomontaż.

Prace można przesyłać do 30 września 2011 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 – 037
Katowice, Wydział Terenów Wiejskich – Sekretariat Regionalny KSOW z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 października 2011. Wyniki będą opublikowane na stronie www.slaskie.ksow.pl. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 77 40 549 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: aknysak@slaskie.pl lub ksow@slaskie.pl.
Podobał się artykuł? Podziel się!