Francuski gość odwiedził kilka gospodarstw rolnych różnej wielkości w północno-zachodniej części Mazowsza. W odwiedzanych gospodarstwach produkowane: były jabłka, trzoda chlewne i mleko. Francuski gość miał również możliwość rozmowy z polskimi rolnikami na temat funkcjonowania rolnictwa i WPR.

Jak powiedział prezes Vasseur, we Francji ważna jest konkurencyjność, bo kraj w ciągu ostatnich dziesięciu lat stracił dużo rynków.
Rolnicy francuscy mają techniczne możliwości konkurowania, ale obciążenia administracyjne przerastają ich możliwości.
Jesteśmy pewni, że dyrektywy unijne wdrażane we Francji jeszcze bardziej komplikują funkcjonowanie rolnictwa i pracę rolników- stwierdził Guy Vasseur.

Pierwszym celem spotkań z rolnikami było stwierdzenie jak te problemy wyglądają w Polsce. Jak rolnicy odczuwają wdrażanie PROW? W jaki sposób minister rolnictwa upraszcza procedury i pomaga rolnikom w pracy, rozwoju gospodarstw i wzroście ich dochodów. Tak, aby widzieli swoją przyszłość w rolnictwie.Rozmowy dotyczyły też  embarga rosyjskiego, polityki środowiskowej, problematyki fitosanitarnej.

Kolejnym celem wizyty była wymiana i współpraca między izbami oraz poznanie zasad ich działania w Polsce, a także wsparcie i doradztwo dla rolników.

Polski minister rolnictwa poznał zasady działania francuskich izb rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa. Wsparcie rolników przez francuskie izby rolnicze ma miejsce na polach a nie w biurach. Nie zapominamy też o pomocy dla młodych rolników w zakładaniu przez nich gospodarstw oraz o potrzebach konsumentów szukających dobrych produktów, odpowiadającym wymogom europejskim. Tradycja i nowatorskie podejście do rolnictwa są gwarancją zarówno dla polskich jak i francuskich konsumentów.

Współpraca Francuskich Izb Rolniczych z KRIR ma miejsce na forum Copa, do której to organizacji należą obie izby rolnicze. Niezależnie od tego mają miejsce częste kontakty bezpośrednie obu izb.

Francuskie Izby Rolnicze utrzymują się z trzech źródeł: 50 proc. wpływów pochodzi z podatku rolnego, 30 proc. z zadań zleconych (przede wszystkim doradztwa) i w 20 proc. z projektów rolnych departamentów i regionów.
Rolnicy w całym kraju wybierają około 4 tys. delegatów do izb rolniczych, z których 2/3 jest rolnikami.
Izby rolnicze w całej Francji zatrudniają też około 7 tys. specjalistów w całym kraju i prowadzą działalność dydaktyczną.

Podobał się artykuł? Podziel się!