Pierwszą agencją, którą odwiedził minister Wojciech Mojzesowicz była Agencja Rynku Rolnego. Ministrowi towarzyszył, sprawujący nadzór nad Agencją, podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski. W spotkaniu, oprócz prezesa Stanisława Grzegorza Kamińskiego oraz zastępców – Waldemara Sochaczewskiego, Ireneusza Jabłońskiego i Mariusza Lipińskiego uczestniczyli dyrektorzy biur i zespołów Centrali ARR.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Mojzesowicz wyraził zadowolenie z dotychczasowych efektów pracy Agencji Rynku Rolnego i podkreślił, że jedynym kryterium oceny pracowników powinny być ich kompetencje, zaangażowanie i efektywność pracy.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ministrowi towarzyszył sekretarz stanu Henryk Kowalczyk. W trakcie spotkania z udziałem prezesa ARiMR Leszka Droździela oraz zastępców prezesa: Katarzyny Obraniak–Chyż, Grzegorza Jakucia i Grzegorza Pięty omawiano sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz obsługą innych bieżących zadań Agencji.

Również w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się robocze spotkanie z prezesem Wacławem Szarlińskim. W rozmowach uczestniczyli także sekretarz stanu Henryk Kowalczyk, który sprawuje nadzór nad agencją oraz wiceprezes Sławomir Pietrzak. 

Omówiono bieżącą sytuację na rynku ziemi rolnej pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uznano, że najistotniejsze dla prawidłowego gospodarowania ziemią Skarbu Państwa jest doprowadzenie do nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jej celem jest zwiększenie dostępu do gruntów Zasobu rolników chcących powiększyć gospodarstwa rodzinne oraz zwiększenie możliwości sprawowania przez ANR kontroli nad obrotem gruntami rolnymi w Polsce. Minister Wojciech Mojzesowicz interesował się również problematyką związaną z zagospodarowaniem i ochroną konserwatorską zespołów parkowo-pałacowych, będących bezpośrednio w posiadaniu Agencji lub znajdujących się obecnie w dzierżawie, a zaliczanych do dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Omówiono także kwestię zasobów mieszkaniowych przejętych przez Agencję, a obecnie sukcesywnie sprzedawanych byłym pracownikom ppgr lub członkom ich rodzin na preferencyjnych warunkach, uwzględniających sytuację majątkową tego środowiska.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!