Jak informuje Janusz Wojciechowski, postanowił w tej sytuacji napisać list do premiera Tuska i przesłać go do wiadomości posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa oraz wszystkich posłów z PSL.

Bruksela, 31 maja 2011 roku

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Pragnę zwrócić uwagę Pana Premiera na nieodpowiedzialne i szkodliwe zachowania Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego w kluczowej dla polskiego rolnictwa sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich.

Pan Minister Sawicki na Posiedzeniu Rady Ministrów do spraw rolnictwa UE w dniu 17 marca 2011 roku podpisał się pod deklaracją, która przekreśla w istocie idęę wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników z nowych krajów członkowskich, w tym polskich.

W szczególności w dokumencie z 17 marca minister Sawicki zgodził się na odstąpienie od idei jednolitej stawki płatności w całej UE (flat rate), która była jedynym praktycznym sposobem na sprawiedliwe wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich.

Za zgodę na odstąpienie od zasady "flat rate" minister Sawicki był nawet osobiście chwalony przez francuskiego ministra rolnictwa Bruno Le Maire, który wyraził uznanie, ze Polska po raz pierwszy zgodziła się, by nie było słowa "flat rate" , czyli jednolitej stawki płatności w całej UE.

Kapitulacja ministra Sawickiego w tej kluczowej dla Polski sprawie zniweczyła moje i innych europosłów wysiłki w Parlamencie Europejskim, aby wprowadzić tę stawkę jednolitą i dzięki niej uzyskać wyrównanie dopłat. W debatach Parlamentu Europejskiego większość posłów opowiada się obecnie za tymi rozwiązaniami, niekorzystnymi dla Polski, na które zgodził się minister Sawicki.

Obecnie pan minister Sawicki chyba zdał sobie sobie sprawę ze swojego błędu i w skierowanym do mnie liście z 27 maja br. apeluje o aktywne działania w Parlamencie Europejskim, żeby zmienić niekorzystne dla Polski rozwiązania.

Ale żeby je zmienić, Pan Premier musiałby najpierw zmienić Ministra Rolnictwa, bo to jego działania niweczą nadzieje na rzeczywiste wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Proszę to poważnie rozważyć, gdyż wbrew pańskim opiniom, wypowiadanym w Sejmie, Pan Marek Sawicki to nie jest kompetentny minister. Wręcz przeciwnie, to jest minister, który swoją niekompetencją drastycznie szkodzi polskiej wsi.  

Apeluję również o to, aby sprawą wyrównania dopłat dla polskich rolników zajął się Pan Premier osobiście, gdyż jest to sprawa tak ważna, że powinna być rozstrzygana na najwyższym szczeblu polskiej reprezentacji w UE.

Z wyrazami poważania

Janusz Wojciechowski

wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Parlamentu Europejskiego

Podobał się artykuł? Podziel się!