Wśród beneficjantów znalazła się m.in. gmina Kobylina która na realizację programu - o wartości prawie 9 mln zł, wykorzystania energii słonecznej na swoim terenie, otrzymała ponad 6 mln unijnego wsparcia. Projekt ten powiązany jest z wcześniejszymi inwestycjami obejmującymi termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wsparcie z Województwa Pomorskiego 2007-2013, w ramach działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, koncentruje się na tworzeniu warunków dla upowszechniania produkcji i wykorzystania tzw. zielonej energii. W odpowiedzi na konkurs zostały złożone 24 projekty.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał spośród nich 14, które dotyczą budowy nowej oraz rozbudowy już istniejącej infrastruktury, a także zakupu urządzeń niezbędnych do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Wybrane przedsięwzięcia pozwolą na pełniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej i zwiększenie sprawności ich wykorzystania oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!