Zdaniem analityków Głównego Urzędu Statystycznego zmiany te były spowodowane w dużej mierze migracjami z dużych ośrodków miejskich na obrzeża miast, należące już do terenów administracyjnie wyodrębnianych jako obszary wiejskie.

Wyniki wstępne spisu ludności wykazały, że w Polsce w dniu 31 marca 2011 roku w Polsce mieszkało prawie 38,3 mln osób, tj. o 0,3 proc. więcej w stosunku do wyników bieżącego bilansu ludności za 2010 rok. Zwiększył się współczynnik feminizacji. Aktualnie na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet.

W 2011 roku najwięcej ludności faktycznie zamieszkałej (podobnie jak w 2002 roku) liczyły województwa: mazowieckie - 5369 tys. mieszkańców, co stanowiło 14 proc. ogółu ludności kraju, śląskie - 4596 tys. (12 proc.), wielkopolskie - 3415 tys. (8,9 proc.), małopolskie - 3377 tys. (8,8 proc.). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie - 984 tys. osób (2,6 proc.), lubuskie - 1004 tys. (2,6 proc.) i podlaskie - 1204 osób (3,1 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!