Co roku w ramach mechanizmu „Wsparcia rynku produktów pszczelich" ARR udziela wsparcia finansowego dla szeregu projektów realizowanych przez związki i spółdzielnie pszczelarskie, stowarzyszenia, zrzeszenia i grupy producenckie obejmujące pszczelarzy.


Pomoc udzielana w ramach tego projektu ma na celu poprawę jakości miodu oraz wzmocnienie poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich.

Agencja w tym roku rozliczyła 344 umowy zawarte z podmiotami uprawnionymi na realizację działań na rynku produktów pszczelich, wypłacając 19,009 mln zł. Największym dofinansowaniem objęte były działania na rzecz kontroli warrozy, odbudowy pogłowia rodzin pszczelich oraz zakupu sprzętu pszczelarskiego.

Projekty na działanie realizowane w sezonie 2013/2014 należy składać do ARR do 31 października 2013 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!