W piątek Sejm odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. W poniedziałek w oświadczeniu izraelskiego MSZ podkreślono, że decyzja polskiego Sejmu jest zupełnie nie do przyjęcia i "poważnie szkodzi próbie przywrócenia życia żydowskiego" w Polsce. W poniedziałek szef MAC Michał Boni wystąpił do Rządowego Centrum Legislacji o pilną interpretację, czy po odrzuceniu w Sejmie projektu ustawy o uboju rytualnym możliwy jest ubój dla potrzeb mniejszości wyznaniowych w Polsce (na podstawie ustawy o stosunku państwa do gmin żydowskich).

W czwartek o decyzji polskiego Sejmu rozmawiali w Brukseli rabini i przedstawiciele społeczności żydowskiej. O tej sprawie rozmawiał też w czwartek telefonicznie z ambasadorem RP przy UE Markiem Prawdą dyrektor generalny Europejskiej Rady Żydów, rabin Menach Margolin.

- Przekazałem rabinowi Menachemowi Margolinowi informacje na temat prac, które prowadzimy nad wyjaśnieniem stanu prawnego określającego dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce. Starałem się wyjaśnić nieporozumienia jakie się pojawiły przy okazji prac Sejmu nad poprawką do ustawy o ochronie zwierząt. Mam wrażenie, że pomogło to lepiej zrozumieć sytuację - powiedział ambasador Prawda.

- To ważne, bowiem zbyt wiele niepotrzebnych wypowiedzi wynikało z niepełnej znajomości faktów. Cieszę się, że znaleźliśmy wśród rabinów zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. Szczególnie dziękuję rabinowi Menachemowi Margolinowi za jego zaangażowanie i wolę poszukiwania kompromisu. Uzgodniliśmy, że obie strony, po polskiej będzie to minister Michał Boni, będą kontynuować dialog i ufam, że znajdziemy dobre, satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie - dodał.

W oświadczeniu rzecznika Margolina czytamy, że rabin wyraził podczas rozmowy wdzięczność polskiemu rządowi, premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrowi Boniemu, a także ambasadorowi Prawdzie za ich "natychmiastową reakcję i wysiłki na rzecz rozwiązania tego dużego problemu". Potwierdził to PAP rzecznik polskiej ambasady przy UE Artur Habant. Ponadto w oświadczeniu napisano, że ambasador zaprosił Margolina do "specjalnej komisji" na rzecz rozwiązania problemu, pod wodzą ministra Boniego. - Chodzi bardziej o platformę dialogu niż sformalizowaną komisję - wyjaśnił Habant.