Jak podkreślają działacze PIR jedną z fundamentalnych zasad warunkujących akceptacje przez stronę rolniczą prywatyzacji spółek inseminacyjnych było i jest wprowadzenie możliwości dokonania zapłaty za akcję w ratach. Pierwsza wersja koncepcji prywatyzacji spółek rolno- spożywczych przedstawiona przez Ministerstwo Skarbu Państwa nie przewidywała tej możliwości. W trakcie konsultacji ze związkami hodowców, producentów i izbami rolniczymi ta możliwość została przez Ministra Skarbu Państwa przyjęta i wprowadzona do Koncepcji.

- W ogłoszonej dnia 29 lipca 2010r. w biuletynie Informacji Publicznej Skarbu Państwa, Koncepcji prywatyzacji spółek rolno- spożywczych, w rozdziale „Proponowane zasady prywatyzacji Spółek sektora rolno- spożywczego” w pkt. 8 zapisano: „8. Istnieje możliwość nabycia przez pracowników i producentów rolnych udziałów/akcji na raty na zasadach określonych w art. 35 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Należy określić maksymalny okres spłaty np. 5 lat” W dniu 22 lipca 2010r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Pani Joanna Schmid, podczas 214 posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziła te zasadę (możliwość płatności w ratach). Natomiast w ogłoszeniu z dnia 9 sierpnia 2010 r. Ministra Skarbu Państwa o zamiarze odpłatnego zbycia należących do Skarbu Państwa udziałów spółek rolno-spożywczych, w rozdziale V Płatność za udziały, w punkcie 2 znalazł się zapis: „2. Nie istnieje możliwość rozłożenia na raty ceny zbycia udziałów poszczególnych Spółek” – mówi Tomasz Gietek, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej Minister Skarbu Państwa złamał art. 8 i 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wprowadzając rolników w błąd. Dlatego też Podlaska Izba Rolnicza domaga się wstrzymania procesu prywatyzacji spółek inseminacyjnych.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!