BASF zbudował i prowadzi laboratoria dla dzieci i młodzieży w Ludwigshafen w Niemczech, gdzie znajdują się największy zintegrowany kompleks chemiczny na świecie oraz centrala firmy. Rocznie przyjmujemy tam na zajęcia chemiczne kilkadziesiąt tysięcy uczniów ze szkół w całych Niemczech. Ponadto w piętnastu krajach na całym świecie BASF zaangażował się w powstanie podobnych laboratoriów chemicznych. To dla mnie niezwykły zaszczyt i powód do dumy, że mogę uczestniczyć w powołaniu pierwszej tego typu inicjatywy naszej firmy w Europie Środkowej – podkreślił dr Michael Hepp, prezes zarządu BASF Polska.

BASF w swojej strategii zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo realizuje tę zasadę także poprzez zaangażowanie w sprawy społeczne i wspieranie ważnych, perspektywicznych inicjatyw docierających do wielu ludzi. W tym celu BASF współpracuje z godnymi zaufania partnerami, wnoszącymi właściwą wiedzę merytoryczną i doświadczenie.

Współpraca z BASF jest dla nas bardzo ważna nie tylko ze względu na wsparcie finansowe. Liczymy tu także na współpracę merytoryczną, która pozwoli połączyć doświadczenie BASF w tworzeniu laboratoriów w Niemczech oraz naszą wiedzę na temat edukacji nieformalnej i umiejętność pracy z różnymi grupami odbiorców. Skorzystają na tym przede wszystkim przyszli użytkownicy laboratoriów Centrum Nauki Kopernik – mówi Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Firma BASF Polska zobowiązała się do finansowego wsparcia laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik. Obie strony będą również dążyć do pogłębiania współpracy w zakresie doświadczeń chemicznych przeznaczonych dla uczniów. Takie doświadczenia od lat są udoskonalane przez BASF w podobnych laboratoriach na całym świecie.

Rok 2011 jest Światowym Rokiem Chemii. To dobry moment, aby mocno zaznaczyć wieloletnie zaangażowanie BASF – The Chemical Company w promocję nauki w Polsce i na całym świecie. BASF Polska od lat współpracuje z polskimi uczelniami. Firma jest fundatorem stypendiów dla studentów, organizuje wystawy technologiczne („Rynek Innowacji BASF” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 2008 roku), wspiera finansowo kongresy naukowe w Polsce (Kongres Katalizy w Poznaniu w 2010 roku), prezentuje się podczas wydarzeń takich jak Piknik Naukowy w Warszawie oraz przygotowuje i finansuje wizyty polskich studentów w centrali BASF w Ludwigshafen. Polskie przedstawicielstwo oferuje również młodym polskim absolwentom możliwości rozwoju w ramach grupy BASF.

Laboratorium chemiczne znajduje się na pierwszym piętrze budynku Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. Jest jednym z czterech laboratoriów edukacyjnych (chemia, fizyka, biologia, robotyka) w ofercie Centrum Nauki Kopernik. Laboratorium chemiczne ma odwiedzać rocznie ok. 10 000 uczniów ze szkół w całej Polsce.

Koncepcja programowa laboratorium chemicznego kładzie mocny nacisk na osobiste zaangażowanie uczestników w zajęcia. Służą temu eksperymenty i doświadczenia wykonywane przez nich samodzielnie, zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Laboratorium CNK nie ogranicza tematów swoich zajęć do jednego obszaru chemii. Podstawowym założeniem jest wspieranie szkół w realizowaniu podstawy programowej MEN. Specyfikuje ona 25 tematów zajęć laboratoryjnych dla szkół gimnazjalnych i 42 tematy zajęć laboratoryjnych dla szkół ponadgimnazjalnych. Centrum Nauki Kopernik chce umożliwić nauczycielom przeprowadzanie doświadczeń w atrakcyjnej formie.

Zajęcia dla pozostałych odwiedzających poza grupami szkolnymi będą poruszały zagadnienia bliskie każdemu człowiekowi, dotyczące chemii wokół nas. Umożliwią one także zainteresowanym osobom zapoznanie się z metodologią pracy laboratorium chemicznego. Proponowane tematy to np. „Chemia w kuchni i garażu, czyli trochę (nie)zwykłej chemii” (cykl spotkań m.in. dla rodziców), „Odczynniki w kredensie, lodówce i domowej apteczce”, „Chemia w życiu – życie w chemii, czyli o tym, że nie można uwolnić się od związków chemicznych” albo „Czy wiesz, co jesz?” (o dodatkach do żywności).

Laboratorium chemiczne będzie przygotowane do przyjęcia podczas jednych zajęć 16 uczestników oraz dwojga prowadzących. Zaaranżowanych zostanie tam osiem stanowisk doświadczalnych. Pracownia stanie się nowoczesnym multimedialnym laboratorium, w którym można efekty swojej pracy sfotografować, sporządzić raport-pamiątkę z przeprowadzonego doświadczenia, wydrukować go bądź wysłać na e-mail. W laboratorium będzie można zapoznać uczestników z profesjonalnym sprzętem używanym w laboratoriach badawczych np.: z dygestorium, aparatem do elektrolizy, destylarką, mikroskopem, pH-metrem, szkłem laboratoryjnym oraz urządzeniami pomiarowymi takimi jak mini-HPLC czy spektrometr.

Źródło: BASF/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!