Wymiana starych dowodów osobistych trwa od 2001 roku. Jeśli termin wymiany nie zostanie przedłużony, wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli załatwić wielu spraw.

Zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowanego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby.

Aby otrzymać dowód osobisty, należy złożyć następujące dokumenty: 

- wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość (druk do pobrania);

- wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego;

- dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;

- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;

- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku;

- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Osoby obłożnie chore, czy niepełnosprawne, które nie mogą osobiście złożyć wniosku, mogą zwrócić się poprzez sołtysa o dojazd pracownika , który przyjmie wniosek w miejscu zamieszkania osoby chorej.

Podobał się artykuł? Podziel się!