Zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Prezesa Kasy, konkurs miał na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników. Konkurs, adresowany do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji także w tej edycji cieszył się znacznym zaintersowaniem.

Komisyjnej oceny prac i  podziału regulaminowych nagród oraz podsumowania konkursu dokonano według dwóch kategorii konkursu i trzech nośników informacji, tj. w kategorii publikacji popularyzatorskich i w kategorii publikacji problemowych.

Z podziałem na trzy grupy publikacji: artykuły prasowe, audycje radiowe i audycje telewizyjne

Komisja Konkursowa stwierdziła, że w 2011 roku w konkursie uczestniczyło 33 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym: 17 autorów, którzy przesłali 65 publikacji prasowych, 10 autorów, którzy przesłali 52 audycje radiowe, 6 autorów, którzy przesłali 19 audycji telewizyjnych.

Laureci konkursu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!