W wyniku prowadzonych kontroli ujawniono 16 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami oraz transportu zwierząt.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności nałożono w drodze decyzji administracyjnej 8 kar pieniężnych na łączną sumę 1 500 zł (nałożenie kolejnych 3 jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania, 2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych.

Od 10 marca do 6 kwietnia 2015r. łącznie:

• nałożono w drodze decyzji administracyjnej 21 kar finansowych na łączną sumę 104 500 zł, nałożenie 22 kolejnych jest w toku;
• nałożono 40 mandatów na łączną kwotę 11 800 zł;
• 6 spraw przekazano do organów ścigania;
• wydano 6 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;
• 2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych;
• w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
• wygenerowano 1 powiadomienie w systemie RASFF dotyczące obecności bakterii Listeria monocytogenes w koreczkach śledziowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!