Komisarz otworzył XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech i XI Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las-Expo.

W opinii Ciolosa unijna Wspólna Polityka Rolna, która wkrótce będzie reformowana, ma służyć m.in. wspieraniu modernizacji rolnictwa.

Wspólna polityka rolna musi wypełnić obowiązki zawarte w unijnym traktacie - zapewniać rolnikom godne dochody, ale musi także spełniać aktualne cele Unii, zdefiniowane w Strategii Europa 2020 - dodał komisarz.

Ciolos podkreślał, że reforma ma pokazać, iż WPR nie jest tylko polityką historii, a ma być polityką przyszłości.

W jego opinii polityka rolna musi spełniać oczekiwania wszystkich 27 państw członkowskich Unii.

Trzeba przyjrzeć się, w jaki sposób sytuacja w sektorze zbóż wpływa na sektor hodowli i co zrobić, by w średniej i dłuższej perspektywie rynek ten nie był pod wpływem nadmiernych wahań cen - mówił Ciolos.

Podkreślił, że ważne jest utrzymanie systemu interwencji, jako siatki bezpieczeństwa, ale ten mechanizm powinien działać w bardziej elastyczny sposób. Komisarz uważa, że trzeba wprowadzić także inne instrumenty, które pozwolą rolnikom na zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów - nawet w sytuacji wahań cen.

W opinii Ciolosa w przyszłości większą rolę będą odgrywały organizacje producentów rolnych, a władze publiczne będą je jedynie wspierały.

Odgórne administrowanie oznacza także zbyt dużo biurokracji, a rolnicy muszą mieć możliwość szybkiego reagowania na sygnały rynku - argumentował.

Nowa WPR ma także umożliwić rozwój i ewolucję niskotowarowym gospodarstwom. Jak zapewnił komisarz, odpowiednie instrumenty dotyczące wspierania małych gospodarstw, będą uwzględnione w rozporządzeniu europejskim dotyczącym WPR i będą wspierane z unijnego budżetu.

Jeżeli małe gospodarstwa nie będą w stanie w przyszłości zorganizować się, to nawet dziesięciokrotność europejskiego budżetu nie będzie w stanie im pomóc - ocenił Ciolos.

Komisarz powiedział także, że w projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego WPR znajdzie się odrębny rozdział dotyczący młodych rolników.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki ocenił z kolei, że nadchodząca reforma jest dużą szansą na uproszczenie i wypracowanie nowych kryteriów, a co za tym idzie, także na wyrównanie poziomów wsparcia rolnictwa we wszystkich krajach Unii.