OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ wg. IMiGW

Dorzecze Wisły
Stan wody (11.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan średni zanotowano na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Supraśli, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Narwi, Biebrzy, Pisie i Liwcu.

Dorzecze Odry
Stan wody (11.04.2013) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i Wysokiej. Stan wysoki notowano na Kłodnicy, Osłobodze, Ślęzie, Widawie, Bystrzycy, Kaczawie, Baryczy, Widawce, Nerze, Prośnie i Drawie oraz lokalnie na górnej i środkowej Odrze, Małej Panwi, Strzegomce, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej i Warcie. Stan niski zanotowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Bobrze i Noteci.

Rzeki Przymorza
Stan wody (11.04.2013) w rzekach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Gubrze. Stan niski obserwowano lokalnie na Łynie

Uwaga!
Dnia 11.04.2013 (godz. 08:00) stan alarmowy został przekroczony :
- w dorzeczu Wisły na 8 stacjach wodowskazowych - maksymalnie w Strzyżowie na Bugu o 59cm.
- w dorzeczu Odry na 7 stacjach wodowskazowych - maksymalnie w Korzeńsku na Orli o 52cm.
Stan ostrzegawczy przekroczony jest na 27 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 27 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Ostrzeżenia hydrologiczne i informacje o niebezpiecznych zjawiskach
W dniu 11.04.2013 o godzinie 12:00 obowiązywały informacje o niebezpiecznych zjawiskach hydrologicznych stopnia 2 (w skali 3 stopniowej) dla:
- województwa śląskiego (zlewnie Małej Wisły poniżej zbiornika Goczałkowice oraz Przemszy),
- województwa świętokrzyskiego (zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej i Koprzywianki),
- województwa łódzkiego (Prosna i ich dopływy),
- województwa wielkopolskiego (Warta i Prosna oraz ich dopływy).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB informuje o możliwości wystąpienia wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych

Obszar: Woj. lubelskie

Przebieg: W ciągu najbliższych 48 godzin w wyniku dalszego topnienia pokrywy śnieżnej i spływu wód roztopowych na Bugu na odcinku - Kryłów - Włodawa spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich powyżej stanów alarmowych. W profilu Krzyczew poziom wody zbliży się do stanu alarmowego. Na Krznie w Malowej Górze oraz na Wieprzu w Krasnymstawie poziom wody układać będzie się powyżej stanu alarmowego, a w Kośminie zbliży się do ostrzegawczego. Na Tyśmienicy w Tchórzewie poziom wody układać będzie się powyżej stanu ostrzegawczego.