Jednym z głównych powodów takiej sytuacji były niekorzystne relacje cen skupu żywca do cen pasz.

Zmniejszające się krajowe pogłowie trzody chlewnej było w dalszym ciągu łagodzone poprzez rosnący import prosiąt i warchlaków. Zwiększony popyt zagraniczny przyczynił się do wzrostu eksportu wieprzowiny, jednakże bilans handlu tym gatunkiem mięsa pozostał ujemny.

W II połowie br. malejąca produkcja wieprzowiny wpłynie prawdopodobnie na ograniczenie możliwości eksportowych.

W I połowie 2012 r. wzrosła o 11 proc. wartość obrotów w polskim handlu żywcem, mięsem, przetworami mięsnymi oraz tłuszczami i mączkami zwierzęcymi w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tymi towarami zwiększyło się w stosunku do I półrocza 2011 r. o 94 mln EUR do 832,1 mln EUR.

Najważniejsze znaczenie w polskim handlu żywcem, mięsem, przetworami mięsnymi oraz tłuszczami i mączkami zwierzęcymi miało mięso czerwone i podroby.

Obroty tą grupą towarów osiągnęły wartość około 1 mld 522 mln EUR, tj. były o prawie 8 proc. wyższe niż w I połowie 2011 r. Obroty handlowe przetworami mięsnymi ukształtowały się na poziomie 326,6 mln EUR, tj. o 9,5 proc. większym niż w I połowie ubiegłego roku.

Głównymi odbiorcami tych produktów z Polski były tradycyjnie Unia Europejska, USA oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Podobał się artykuł? Podziel się!