- W Polsce mamy bardzo niskie zasoby wodne - 1600 m sześc. na mieszkańca, podczas gdy średnia unijna to 4700 m sześc. Polskie zasoby porównywalne są zatem do egipskich - podkreślił Wyszkowski.

Ekspert wskazał na konieczność "mądrego gospodarowania" tzw. małą retencją i dużą retencją, co umożliwi "rzeczywiste zarządzanie gospodarką wodną".- Chodzi m.in. o zbiorniki retencyjne tzw. mokre, które przyjmują wodę na czas dużych opadów i stopniową ją uwalniają na etapie suszy, czy gorących miesięcy - powiedział. - Świadomy program zarządzania wodą w Polsce jest niezbędny, bo mamy jej bardzo mało - dodał.

Podkreślił, że zbiorniki retencyjne mają wielką wartość również dla walki z ryzykiem powodzi. - Ale też do walki z suszą w rolnictwie. Chodzi o to, by zmagazynowaną wodą tak umiejętnie gospodarować, by w okresie letnim wypuszczać ją ze zbiorników retencyjnych, ratując nie tylko polskie rolnictwo, ale też polskie lasy - ocenił.

Dodał, że przy zbyt małych zasobach wodnych las się osłabia. - Trzeba zadbać o wodę dla puszczy i lasów w Polsce. Ponieważ lasy to jest zasób dla przyszłych pokoleń. One wpływają m.in. na jakość powietrza, jakość życia, ale też zasoby wodne- wskazał.

Jak podkreślił, są to ważne wyzwania, którymi trzeba się zająć "na zasadzie strategii długofalowej, która powinna być na wyższym poziomie rządowych priorytetów".

Według Wyszkowskiego wyzwaniem dla polskiej gospodarki w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest też jakość powietrza i demografia.

Chodzi o cele ujęte w Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację.

Agenda skupia się na trzech dużych obszarach - gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań. Cele te to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu. ONZ oczekuje, że cele zostaną realizowane do 31 grudnia 2030.