Na rynku rolnym we wrześniu 2010 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i w skali roku odnotowano w skupie i na targowiskach dalszy wzrost cen zbóż. Ceny pszenicy w skupie wzrosły o ponad 6 proc., a na targowiskach o blisko 12 proc., żyta odpowiednio o ponad 18 proc. i prawie 17 proc., zaś jęczmienia o blisko 8 proc. i o ponad 12 proc. Wzrosły też ceny żywca wołowego w skupie, a jedynie o 2 proc, a na targowiskach o blisko 3 proc.
Spadły natomiast ceny żywca wieprzowego odpowiednio o ponad 5 proc. i poniżej 1 proc. Niższe niż przed miesiącem były ceny targowiskowe prosiąt z przeznaczeniem na chów (o 6 proc.), a także nieznacznie ceny skupu drobiu rzeźnego (o 0,3 proc.).

W odniesieniu do września 2009 r. ceny skupu pszenicy były wyższe o prawie 49 proc., a na targowiskach o ponad 42 proc., odpowiednio: żyta o ok. 91 proc. i ok. 37 proc., jęczmienia o 45 proc. i ok. 36 proc.

Wyższe niż przed rokiem były także ceny skupu żywca drobiowego, ale już nie tak bardzo jak zbóż. Były one wyższe o ok. 2 proc. i mleka o ok. 22 proc. W tym samym okresie nastąpił spadek, zarówno w skupie jak i na targowiskach, cen żywca: wołowego (odpowiednio o ok. 2 proc. i 1 proc.) i wieprzowego (odpowiednio o ok. 9 proc. i ok. 15 proc.), jak również targowiskowych cen prosiąt na chów (o 36 proc.).

Przedsiębiorcy korzystają z dobrych cen, które uzyskują w tym roku rolnicy i podwyższają ceny na środki produkcji. Wzrosły ceny na przykład środków ochrony roślin.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły o 6,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (do 68,83 zł/dt) i o 48,9 proc. w odniesieniu do września 2009 r. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,59 zł, tj. o 11,7 proc. więcej niż przed miesiącem i o 42,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 54,07 zł/dt, tj. o 18,4 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i aż o 90,5 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 16,9 proc. (do 57,69 zł/dt), a na przestrzeni roku o 37,2 proc.

Ceny ziemniaków są dużo wyższe niż w ubiegłym roku, ale zmniejszają się z biegiem miesięcy zbioru. We wrześniu za ziemniaki w skupie płacono 29,59 zł/dt, tj. o 33,4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 44,4 proc. więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wynosiły 113,42 zł/dt i były aż o 64,2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Źródło: GUS/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!