Według informacji GUS, w pierwszych miesiącach 2008 roku ceny najważniejszych środków do produkcji rolnej były wyraźnie wyższe niż w 2007 roku. Przy znacznym wzroście cen zakupu nawozów i materiału siewnego, odnotowano również wzrost cen podstawowych nośników energii zużywanych w gospodarstwie rolnym, m. in. oleju napędowego (o 13,3%) i energii elektrycznej (o 4,0%).

Fakt podrożenia towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej negatywnie wpłynął na kosztochłonność produkcji. Według szacunków IERiGŻ-PIB przeprowadzonych na podstawie najbardziej aktualnych informacji, ocenia się, że koszty ogółem uprawy 1 ha pszenicy ozimej w 2008 roku – w porównaniu do roku 2007 – wzrosną o około 12%, żyta – o ponad 13%, rzepaku – o ponad 12%, buraków cukrowych – o 9,5%. Producenci mleka będą musieli wydać o prawie 8% więcej na utrzymanie 1 krowy mlecznej, natomiast koszty produkcji 100 kg żywca wieprzowego będą wyższe o około 4,5%.

Źródło:IERiGŻ-PIB/ Izabela Ziętek, Marcin Cholewa

Podobał się artykuł? Podziel się!