Podsekretarz stanu Andrzej Dycha przedstawił stanowisko polskiego rządu w zakresie biopaliw. Poinformował, że jako priorytet produkcji rolnej traktujemy produkcję żywności oraz widzimy duże możliwości w zagospodarowywaniu nadwyżek dla sektora energetycznego. Strona polska jest zainteresowana rozwojem sieci lokalnych zakładów produkujących energię na bazie surowców odnawialnych, wykorzystania odpadów. Paliwa drugiej generacji stanowią również bardzo interesujący kierunek badań i produkcji. W Polsce uwzględnienie kwestii bioróżnorodności ma duże znaczenie. Istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w przypadku konieczności importu surowców wykorzystywanych w produkcji energii odnawialnej. Minister A. Dycha wyraził zainteresowanie zapoznaniem się z bogatymi doświadczeniami strony USA w zakresie produkcji energii odnawialnej.

Przedstawiciele strony amerykańskiej podkreślili, że głównymi wyzwaniami dla rozwoju produkcji bioenergii są kwestie dystrybucji energii powstałej w ten sposób, rosnących cen produktów żywnościowych oraz kwestie zbilansowania poziomu CO2 przy zmianie struktury upraw. Goście zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie produkcji energii elektrycznej w dużych gospodarstwach rolnych w Wisconsin oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie celulozy z powalonych drzew na terenach górskich w Kalifornii (rewitalizacja, wykorzystanie terenów nieuprawnych, działanie przeciw katastrofom naturalnym).

Członkowie delegacji Kongresu USA zainteresowani byli również kwestią wykorzystania biotechnologii w rolnictwie. Minister Andrzej Dycha podkreślił fakt niechęci polskiego społeczeństwa do GMO i konieczność szerszego informowania na ten temat. W nawiązaniu do tej kwestii, wspomniał również o zainteresowaniu strony polskiej stworzeniem wieloletniego polsko-amerykańskiego programu współpracy w zakresie nauki i edukacji.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!