Zawiera on zmiany, które umożliwią przyznanie pomocy wnioskodawcom , którzy zrealizowali częściowo lub całkowicie inwestycje po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy w ramach KPR, nie oczekując na decyzję Agencji Rynku Rolnego w sprawie przyznania pomocy tj. przed podpisaniem umowy .

Jak podkreśla Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w MRiRW zaproponowana zmiana przepisów rozporządzenia będzie korzystna dla tych wnioskodawców , którzy zrealizowali na własne ryzyko inwestycje przed podpisaniem umowy oraz nie wpłynie negatywnie na przyznanie pomocy pozostałym wnioskodawcom. Ponadto pozwoli ona na przyznanie pomocy większej liczbie wnioskodawców, zwiększy efektywność wykorzystania środków finansowych przewidzianych na realizację działania ,,Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej regionów, które najbardziej ucierpiały wskutek procesu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na tych wszystkich wnioskodawców, którzy ponieśli całość kosztów związanych z realizacją inwestycji przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, ale po 1 października 2008 roku. Natomiast nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa , ponieważ Krajowy Program Restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!