Wicepremier Grzegorz Schetyna, który odwiedził w środę miejscowości Rusinowice (Śląskie), Sieroniowice (Opolskie) i Radomsko (Łódzkie), ponownie zapewnił, że nikt poszkodowany w nawałnicach nie zostanie bez pomocy, bez względu na to, czy był ubezpieczony; pomoc otrzymają także firmy, które nie były ubezpieczone. Za niezbędne szef MSWiA uznał wprowadzenie systemu narodowych ubezpieczeń, które zapewnią ludziom wypłatę pełnych odszkodowań.

Nawiązując do faktu, że trąba powietrzna wyrządziła olbrzymie straty w okolicach Częstochowy drugi rok z rzędu, wicepremier powiedział, że rząd myśli o dofinansowaniu projektu dotyczącego przewidywania gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Według ostatnich szacunków, w woj. śląskim straty spowodowane przez żywioł przekraczają 20 mln zł. Trąba powietrzna zniszczyła 414 budynków mieszkalnych, 10 z nich musi zostać rozebranych. 213 budynków ma zerwane dachy, 145 - inne uszkodzenia. W wyniku przejścia trąby powietrznej w całym regionie zostało poszkodowanych 459 rodzin (łącznie 823 osoby). Na pomoc dla 260 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych klęską wojewoda śląski zapowiedział przekazanie 200 tys. zł.

W Sieroniowicach na Opolszczyźnie wicepremier podziękował strażakom, żołnierzom i policjantom za pomoc niesioną ofiarom trąby powietrznej. Podkreślił, że pieniądze dla poszkodowanych na Opolszczyźnie - prawie 11 mln zł - już są wypłacane, a w miarę potrzeb będą przekazywane kolejne transze. Straty w dwóch gminach Opolszczyzny wynoszą ok. 50 milionów zł; w Sieroniowicach, gdzie straty wyniosły ponad 7 mln zł, do rozbiórki nadają się 4 domy, 6 wymaga odbudowy, a remontu 19.

W Radomsku wicepremier przypomniał, że rząd przekazał dotychczas ponad 25 mln zł na likwidację szkód, a we wtorek uprościł przepisy dotyczące procedur budowlanych. Do województwa łódzkiego wpłynęło do tej pory 3,5 mln zł.

Według szacunków administracji wojewódzkiej w Łódzkiem na restaurację samych budynków mieszkalnych w regionie będzie potrzeba ok. 20 mln zł. Straty poniosło także 119 gospodarstw rolnych.

PZU poinformował, że do końca tygodnia wszyscy poszkodowani przez trąbę powietrzną mają dostać zaliczki na poczet przyszłych odszkodowań. Pierwsze pieniądze już wypłacono.

Do tej pory zakładowi zgłoszono 7450 szkód majątkowych, najwięcej - 1500 - z obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Liczba szkód rośnie. Tylko we wtorek zgłoszono kolejnych 2800.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 20 mln zł na pomoc dla mieszkańców i samorządów w likwidowaniu szkód wyrządzonych przez wichury i nawałnice. Jak podał (NFOŚiGW), ze względu na ogrom zniszczeń, usuwanie szkód może być sfinansowane nawet do 100 proc. ich wartości.

Fundusz dofinansuje m.in. zbiórki i magazynowanie odpadów zawierających azbest, szybkie remonty oraz odbudowę urządzeń hydrotechnicznych, oczyszczalni ścieków, kotłowni i sieci kanalizacyjnych.

Ministerstwo rolnictwa na pomoc poszkodowanym przeznaczyło 15 mln zł. Pieniądze będą wypłacane jako zasiłek socjalny na wznowienie produkcji, remont maszyn i bieżące działania w gospodarstwie. Na jedno gospodarstwo przypadnie do 15 tys zł.

Poszkodowane gospodarstwa będą też mogły korzystać z kredytów klęskowych oraz kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji. Ponadto milion złotych na wsparcie dla rolników i ich rodzin przeznaczył fundusz składkowy KRUS.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!