PRZEGLĄD PRASY: Sarniki to wieś istniejąca już w 1337 r. (…) Pierwotną nazwę osady stworzyli koloniści niemieccy na przełomie XIII i XIV w., nawiązując do pobliskiego jeziora Żarnik, o którym pisano w 1564 r. – pisze Mariusz Pieprzka.

W XVII w. powstał tu nowy gotycki kościół, wzniesiony na planie prostokąta. Jako budulca użyto kamieni polnych i cegły (…) Reprezentacyjną budowlą majątku był dwór szlachecki z XVIII w. z barokową bramą. Obok założono park i aleję lipową. Główny dochód przynosił młyn i pracownicy rolni mieszkający w 20 zagrodach.

(…) Najbardziej znaną budowlą w Samiku jest zniszczona dziś rezydencja w stylu eklektyczno- renesansowo-ba rokowy m i neobarokowa brama. Korpus budynku zaczęto budować najprawdopodobniej po 1890 r. Pałac ukończono w 1899 r.(…) Właścicielem i fundatorem pałacu był Gedigo Graf von Wedel, co podkreślił umieszczeniem herbu rodu na głównej fasadzie, pod którym zawieszono krzyż zakonu joannitów.

W 1929 r. Wedigo hrabia von Wedel z Jarosławska miał w posiadaniu 996 ha, w tym 725 ha ziemi ornej i sarnicki las o pow. 258 ha. Ponadto do majątku należała gorzelnia i cegielnia. Hodowano też 1250 owiec, 320 świń, 76 koni, 240 krów.

(…)Po zakończeniu II wojny światowej z wcześniejszego majątku - wzorem innych posiadłości - stworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Pałac użytkowano do lat 50. ubiegłego wieku. Po likwidacji PGR-u nikt nie interesował się dawnym majątkiem. Największego zniszczenia dokonali okoliczni mieszkańcy.

Cegły z rezydencji posłużyły do budowy chlewików, garaży i innych zabudowań gospodarczych. Metalowe elementy sprzedano na złom. "Przedsiębiorczy" ludzie nie pogardzili nawet kamiennymi schodami prowadzącymi niegdyś nad staw. Postała przy nim tylko ścieżka biegnąca ku asfaltowej drodze do Barlinka. W stawie uwagę przykuwają stare drzewa, podkreślając niezwykłość miejsca.

Obecnie pałac ma nowego właściciela, zamierzającego przywrócić mt3 dawną świetność, z zachowaniem wierności detali.

Źródło: Ziemia Gorzowska

Podobał się artykuł? Podziel się!