Jak informują organizatorzy nagroda za innowację ma na celu uwidocznienie roli rolniczek w środowisku wiejskim oraz upowszechnianie innowacji w rolnictwie i w dywersyfkacji.

- Innowacja jest kluczowa dla rolnictwa, które ma być konkurencyjne i sprostać wyzwaniem stojącym przed społeczeństwem, takim jak zmiany klimatu i
dostęp do żywności. Mówi się o niej w kontekście inicjatywy unia innowacji, jednej z najważniejszych inicjatyw Europy 2020. Wydajne rolnictwo, zdolne
do zagwarantowania dostaw żywności, pasz dla zwierząt i biomateriałów (istniejących lub nowych), do ochrony środowiska, dostosowania się do zmian
klimatu i łagodzenia ich skutków jest celem tej inicjatywy - mówi Adriana Bucco , przewodnicząca komisji Kobiet Komitetu Copa - Natomiast kobiety pracujące w rolnictwie pełnią fundamentalną rolę w życiu środowiska wiejskiego oraz w gospodarstwie rolnym. Według statystyk, kobiety pracujące w rolnictwie stanowią 43% siły roboczej w UE, a 20% kobiet kieruje gospodarstwami, bez wliczania do tego współmałżonek i rodzinnej siły roboczej, których praca często nie jest liczona, więc pozostaje niewidoczna.

Nominacje do nagrody ustanowionej przez Komitet Copa są otwarte dla wszystkich kobiet członków organizacji wchodzących w skład Komitetu Copa i organizacji partnerskich. Laureatka otrzymuje dyplom i puchar symbolizujące cele Komisji kobiet Komitetu Copa. Ponadto może korzystać z komunikatów i reklamy nagrody. Informacje te będą publikowane na poziomie UE, aby zapewnić rozpoznawalność przykładów dobrych praktyk i umiejętności kobiet pracujących w rolnictwie w dziedzinie innowacji. Projekt laureatki zostanie również opisany na stronie internetowej Komitetów Copa-Cogeca.

Jury, które składa się z pięciu członków, wśród których znajdą się przedstawiciele instytucji europejskich i uznane osobistości, które dzięki swojej funkcji, zawodowi lub doświadczeniu w rolnictwie mają niezbędne kompetencje, aby ocenić działania lub inicjatywy mogące służyć jako przykład w skali europejskiej w dziedzinie innowacji. złożone z członków wewnętrznych i spoza organizacji wybiera laureatkę na podstawie wybranych i przekazanych przez Komitet Organizacyjny dossier kandydatur.

Wszystkie kandydatury muszą być wysłane listem poleconym, dostarczone przez kuriera lub osobiście pomiędzy 15 stycznia a 31 marca 2011 do godziny 16.00 do Sekretariatu Komitetów Copa-Cogeca (rue de Trèves 61, 1040 Bruxelles, Belgique). Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu 2011 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!