Forum Debaty Publicznej jest formą konsultacji społecznych prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zadaniem forum jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, które doprowadzą do modernizacji Polski.

Środowe spotkanie Forum, prowadzone przez prezydenckiego ministra Olgierda Dziekońskiego, dotyczyło problemów gospodarki wodnej oraz roli samorządów i użytkowników gruntów w zapobieganiu podtopieniom i niedoborom wody.

Dziekoński podkreślił, że mieszkańcy i samorządy zgłaszają praktyczne problemy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. - Koordynacja, organizowanie, ustalenie zakresu odpowiedzialności - kto i za co odpowiada - budzi bardzo wiele wątpliwości w praktyce - mówił.

- Wątpliwości budzi też sam system budowy i utrzymania urządzeń wodnych, szczególnie małych, lokalnych - dodał prezydencki minister. Przypomniał, że wiele rolniczych urządzeń melioracyjnych ulega trwałym uszkodzeniom w momencie przekształcenia gruntu w teren inwestycyjny czy zurbanizowany, na którym systemy odwodnieniowe często nie są tak skuteczne, jak na wsi.

Drugą stroną medalu są wysychające studnie, brak wody w kranach, czyli praktyczne negatywne efekty sytuacji hydrologicznej i funkcjonowania lokalnej gospodarki wodnej - zaznaczył Dziekoński.

Opinia publiczna zajmuje się częściej wodą w przypadkach powodzi czy w okresach intensywnych opadów wywołujących liczne podtopienia - podkreślają organizatorzy Forum. Zdaniem niektórych ekspertów, podtopienia i niedobory wody mogą się nasilać w wyniku zmian klimatycznych. Oznacza to, że problem będzie narastał - alarmują.

W ocenie specjalistów, trzeba szukać równowagi i racjonalizować system gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Swoją rolę do odegrania mają różne organy państwa - od resortu środowiska, poprzez zarządy gospodarki wodnej, zarządy województw, powiaty, gminy. Osobną rolę mają obywatele - szczególnie rolnicy i leśnicy.

Minister apelował o dyskusję, jak zarządzać użytkowaniem i zabudową terenów, by przeciwdziałać powodziom i łagodzić skutki suszy oraz o omówienie roli administracji rządowej, samorządowej i obywateli w ochronie przeciwpowodziowej. Podkreślił, że ważnym tematem rozmów powinna być też ocena, jaką rolę powinny odgrywać grunty rolne oraz obszary wiejskie dla ograniczenia zagrożenia powodziowego i łagodzenia skutków suszy oraz jak organizacyjnie i finansowo uregulować melioracje.

Podobał się artykuł? Podziel się!