Wg badań TNS OBOP rolnicy wystawili Agencji ocenę pozytywną - informuje ANR. W tym roku dobrze oceniło działalność Agencji 79 proc. badanych i oznacza to 2-procentowy wzrost względem roku poprzedniego, w którym ocenę dobrą wystawiło 77 proc. ankietowanych. 11 proc. rolników uznało działalność ANR jako bardzo dobrą. Mniej, bo tylko 7 proc. ankietowanych wystawiło ocenę złą.

Z przeprowadzonych badań wynika, że połowa ankietowanych wie o możliwości nabycia ziemi z zasobu ANR na zasadach preferencyjnych do końca 2013 r. Jednocześnie, ponad połowa (52 proc.) nie jest świadoma, że w maju 2016 r. nastąpi pełne otwarcie rynku ziemi w Polsce dla nabywców z większości krajów europejskich.

Co piąty rolnik zamierza zakupić od ANR ziemię w ciągu najbliższych 3 lat. Takiego zakupu nie przewiduje 76 proc. ankietowanych. Spośród chętnych do kupna ziemi, 45 proc. jest zainteresowanych areałem poniżej 5 ha, 29 proc. - między 5 a 15 ha, natomiast 26 proc. - powyżej 15 ha. Większość respondentów chce sfinansować zakup ziemi za pomocą kredytu preferencyjnego: w grupie zainteresowanych działką do 5 ha jest to 61 proc., 5 - 15 ha - 54 proc. i powyżej 15 ha - 73 proc. Za sposobów finansowania, na drugim miejscu wymieniano rozłożenie płatności na raty. Taką formą zainteresowane jest 26 proc. rolników kupujących ziemię do 5 ha; 38 proc. - do 15 ha oraz 21 proc. - powyżej 15 ha.

Informacje na temat działań ANR połowa ankietowanych czerpie z telewizji, a co czwarty - od rodziny i znajomych. 34 proc. badanych szuka informacji w lokalnych placówkach instytucji związanych z rolnictwem, a 13 proc. w broszurach wydawanych przez ANR. Poszukując wiedzy o Agencji tylko 16 proc. badanych sięga po prasę lub zagląda do Internetu. Najmniej, bo 6 proc. rolników, korzysta w tym celu z radia.
Z

raportu TNS OBOP wynika, że z faktu mieszkania na wsi jest zadowolonych 9 z 10 mieszkańców wsi, a niemal połowa badanych (47 proc.) jest z tego powodu bardzo zadowolona. 8 z 10 mieszkańców wsi nie chciałoby przeprowadzić się do ośrodków miejskich, a co drugi z ankietowanych byłby temu bardzo niechętny.

Jako trzy największe powody do zadowolenia, mieszkańcy wsi wskazali bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania (72 proc. ankietowanych), dostęp do sieci wodociągowej (77 proc.) oraz dostęp do Internetu (60 proc.). Przedmiotem narzekań stały się: brak dostępu do sieci gazowej i kanalizacji (49 i 42 proc.), brak możliwości rozwoju (41 proc.) oraz brak dostępu do kultury i sztuki (40 proc.).

Badanie „Polska Wieś i Rolnictwo", dotyczące sposobu postrzegania życia na wsi w 1. półroczu 2011 r. oraz oceny poszczególnych instytucji ściśle współpracujących z mieszkańcami wsi zostało przeprowadzone w dniach 27 maja - 7 czerwca br., na reprezentatywnej grupie 1500 osób, w tym 867 rolników. Badanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!