- Od 21 lipca do 20 września 2012 roku, nie stwierdzamy wystąpienia zagrożenia suszą rolniczą w Polsce. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą na przeważającym terytorium Polski są ujemne, ale są znacznie wyższe od wartości krytycznych - informuje dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw. IUNG PIB.

W okresie 21 VII - 20 IX 2012 r. wartości KBW, względem okresu sprzed 10 dni, uległy zwiększeniu na terenie kraju średnio o 10 mm, oznacza to, że obserwowany deficyt wody jest mniejszy niż w poprzednim okresie sześciodekadowym. Największy wzrost wartości KBW, od 20 do 50 mm, wystąpił w południowo-zachodniej Polsce.

W pierwszej dekadzie września na terenie całego kraju wystąpiły bardzo małe opady deszczu, od 2 do 12 mm lub w ogóle ich nie odnotowano (Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, zachodnia część Pojezierza Wielkopolskiego, Pobrzeże Szczecińskie oraz Bieszczady Zachodnie).

Natomiast w drugiej dekadzie września opady były bardzo zróżnicowane. W wielu rejonach Polski były one duże lub bardzo duże (w południowo-zachodniej Polsce wynosiły od 35 do 90 mm) a w innych rejonach były one małe od 1 do 25 mm (Pobrzeże Szczecińskie, Nizina Północnopodlaska, Lubelszczyzna oraz Wyżyna Przedborska i Niecka Nidziańska) lub nawet w ogóle nie wystąpiły.

Ogólnie kolejny rozpatrywany okres należy uznać za korzystny dla roślin uprawnych pod względem wilgotnościowym, albowiem nie wystąpiły obszary z nadmiarem wody, natomiast utrzymujący się w dalszym ciągu niewielki deficyt nie wywołuje negatywnych skutków w przebiegu wegetacji oraz strat w plonach roślin uprawnych - uważa IUNG.

Podobał się artykuł? Podziel się!