W pierwszym okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2011 roku, stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne. Susza występuje wśród zbóż ozimych i jarych, krzewów owocowych, truskawek oraz drzew owocowych uprawianych na glebach: I kategorii (bardzo lekkich), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, II kategorii (lekkich), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Najniższe wartości KBW występują w woj. wielkopolskim i lubuskim. Prawie na całym obszarze obu województw wartości KBW wahają się od -160 do -199 mm. Poza granicami tego obszaru w kierunku północnym, wschodnim oraz południowym wartości KBW stale wzrastają osiągając wartości od -99 do -90 mm w województwach: zachodniopomorskim (tylko na wybrzeżu). warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim (we wschodniej części), świętokrzyskim, śląskim, opolskim oraz dolnośląskim.
Duży deficyt wody występuje również we południowo wschodniej części województwa lubelskiego od -120 do -149 mm.

Jedynie na południu kraju wartości KBW były większe niż -50 mm.

Kwiecień w tym roku był bardzo ciepły. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim osiągając 11-12°C a na Pojezierzu Lubuskim nawet ponad 12°C, na pozostałych obszarach kraju temperatura powietrza również była wysoka od 9 do 11°C. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Zachodniopomorskiego oraz w okolicach Suwałk temperatura była nieco niższa i wynosiła 7-9°C, ale i tak była wyższa od średniej wieloletniej (z trzydziestolecia 1971-2000) od 1 do 2°C. We wschodniej części Polski temperatura kwietnia była wyższa od średniej wieloletniej o 2-3°C, a w zachodniej części o 3-4°C.

Tegoroczny kwiecień pod względem opadów atmosferycznych był bardzo zróżnicowany. Bardzo niskie opady, poniżej 30 mm wystąpiły w Polsce zachodniej, co stanowiło 50 proc. poniżej normy wieloletniej. Przy czym w północno-zachodniej i zachodniej części kraju opady wynosiły od 10 do 20 mm, a nawet poniżej 10 mm (w Wielkopolsce) co stanowiło ok. 20 proc. normy dla tego regionu. Na wschodzie i południu kraju opady były wyższe, wynosiły 40-60 mm (ok. 100 proc. normy). Najwyższe opady ponad 100 mm wystąpiły na Pogórzu Śląskim, w Beskidach: Śląskim i Żywieckim osiągając 150 proc. - 160 proc. normy.

Temperatura powietrza w maju była bardzo zróżnicowana. Na początku miesiąca prawie w całym kraju wystąpiły przymrozki (2-6 maj), szczególnie ostre w Wielkopolsce i na Kujawach (ze spadkiem temperatury nawet do minus 7°C). Natomiast druga połowa, a zwłaszcza ostatnia dekada miesiąca była bardzo ciepła. Najwyższa temperatura wystąpiła (podobnie jak w kwietniu) na Pojezierzu Lubuskim oraz w Wielkopolsce (14-15°C), a najniższa na Pobrzeżu Gdańskim (11-12°C), w pozostałej części Polski (12-14°C).

Podobał się artykuł? Podziel się!