Stolica aglomeracji śląskiej stanie się przez trzy kolejne, majowe dni centrum ożywionej debaty dotyczącej kształtu europejskiej i światowej gospodarki. Kilkuset panelistów i niemal sto sesji podczas których politycy, biznesmeni, naukowcy i przedstawiciele instytucji kultury będą dyskutować, spierać się, konfrontować poglądy i poszukiwać rozwiązań. Rozpoczął się V Europejski Kongres Gospodarczy - największa impreza gospodarcza Europy Centralnej.

Wypowiedzi uczestników uroczystej inauguracji V Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP:
- Dzisiaj, w 2013 roku, najważniejszą przewagą konkurencyjną polskiej gospodarki jest przewidywalność i stabilność społeczna, co pokazuje, że wymóg mądrego dialogu między polityką i politykami, ale także między polityką i społeczeństwem, między pracodawcami i pracownikami, jest kluczowy z punktu widzenia budowania autorytetu państwa, wiarygodności marki narodowej czy biznesowej, a także naszej otwartości (...) To, co jest największą przewagą konkurencyjną Polski na dziś, a jestem przekonany, że także na jutro, to kapitał ludzki; Mamy 30 tys. programistów, automatyków, specjalistów telekomunikacji, którzy w zeszłym roku skończyli studia.

Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej:
- Europa przechodzi poważny kryzys. Traci na konkurencyjności. Przemysł wycofuje się na Wschód. Reindustrializacja to dobry pomysł, ale czy jest możliwy do wprowadzenia w życie przy takiej polityce wobec przemysłu, jaką prowadzi Unia Europejska, zwłaszcza w stosunku do energetyki? Na skutek polityki klimatycznej przestała być ona zarządzana według zasad wolnego rynku. Polityka Unii Europejskiej jest antyprzemysłowa. Tymczasem jeśli gospodarka nie wypracuje odpowiednich środków, nie będzie za co prowadzić działań na rzecz ochrony klimatu (...) Dzisiaj przemysł rozwija się na Ukrainie, w Rosji. Mimo tego musimy zadbać o następstwo kadr technicznych w naszych zakładach produkcyjnych. Bardzo ważne jest także podejście do innowacji. Przede wszystkim Europa potrzebuje powrotu do wolnego rynku. Jej gospodarka jest przeregulowana.