Jak wynika z danych Eurostatu, w ciągu ostatnich sześciu lat średnio realny wzrost dochodów w 27 krajach UE zwiększył się o 18,3 proc.

Jeżeli chodzi o wzrost dochodów wśród farmerów to Polskę wyprzedzają tylko Węgry i Estonia. 

Pomimo wzrostu zarobków nadal są one niezadowalające w porównaniu do krajów zachodnich.

Wstępnie szacuje się, że w 2011 r. przeciętny roczny dochód, w ujęciu nominalnym, na jednego pełnozatrudnionego w rolnictwie (pracującego co najmniej 2,2 tys. godzin rocznie) wyniósł 17,5 tys. zł. W 2010 r. był na poziomie 14,8 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!