Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 14-20 stycznia 2008 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej kształtowała się na poziomie 873 zł/t, tj. o 3 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, o 9 proc. wyższym niż przed miesiącem i o 33 proc. wyższym niż przed rokiem.

Natomiast cena żyta konsumpcyjnego w skupie, w ciągu tygodnia obniżyła się o 0,7 proc. i za 1 tonę tego ziarna dostawcy przeciętnie otrzymywali 705 zł. W porównaniu do cen notowanych przed miesiącem i przed rokiem żyto było droższe odpowiednio o ponad 15 proc. i o 16 proc.

W analizowanym tygodniu cena skupu jęczmienia paszowego średnio w kraju wynosiła 784 zł/t i była o 0,6 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 5 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 36 proc. droższe niż w porównywalnym tygodniu ub.r.

"Na krajowych giełdach towarowych rośnie zainteresowanie zakupem zbóż, ale poszukiwane są oferty sprzedaży o niższym poziomie cen" - napisali eksperci resortu rolnictwa w analizie.

Po czterech tygodniach wzrostu, w dniach 14-20 stycznia br. nastąpiła obniżka cen skupu żywca wieprzowego. Według danych ministerstwa rolnictwa za trzodę chlewną w tym czasie średnio płacono 3,47 zł/kg, tj. o 9,1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 2 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o prawie 10 proc. więcej niż przed rokiem.

Od początku roku rosną ceny skupu bydła. W analizowanym okresie dostawcy uzyskiwali 4,22 zł/kg, tj. o 2,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej oraz o blisko 10 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Żywiec ten był jednak nieco (o 1 proc.) tańszy niż przed rokiem.

Średnia cena skupu kurcząt typu brojler w dniach 14-20 stycznia br. ukształtowała się na poziomie 2,99 zł/kg, tj. o 2,3 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do cen sprzed miesiąca i roku drób ten był odpowiednio o ponad 1 proc. i blisko 15 proc. droższy. Za indyki dostawcy otrzymywali przeciętnie 4,16 zł/kg, tj. o 2 gr/kg więcej niż w poprzednim tygodniu. Było to zarazem o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o prawie 2 proc. więcej niż przed rokiem.

W zbycie notowano takie same kierunki zmian cen jak w skupie.

Po wzroście w poprzednim tygodniu ceny zbytu masła w blokach ponownie uległy obniżeniu. W dniach 14-20 stycznia 2008 r. średnia cena tego produktu wyniosła 9,86 zł/kg wobec 9,90 zł/kg w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen notowanych przed miesiącem masło w blokach było tańsze o blisko 10 proc., ale o 4 proc. droższe niż przed rokiem.

Od końca października utrzymuje się spadkowa tendencja cen zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W trzecim tygodniu stycznia średnia cena tego artykułu ukształtowała się na poziomie 8,86 zł/kg, tj. o 1,7 proc. niższym niż w drugim tygodniu tego miesiąca. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca cena OMP obniżyła się o 12 proc., ale była o 3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!