Tematem przewodnim konferencji, na której pojawiły się główne postaci PISu związane z rolnictwem, a także przedstawiciele najróżniejszych organizacji, kółek rolniczych oraz związków i setki rolników był sposób poprawy sytuacji polskiej wsi, choć złośliwi mogliby powiedzieć, że raczej krytyki obecnej polityki państwa względem rolników.

prezes kaczynski