Konferencja ma na celu przedstawienie wpływu klimatu na rolnictwo oraz obszary wiejskie. Zostaną zaprezentowane badania i metody zmniejszenia negatywnego wpływu zmian klimatu na działalność rolniczą oraz życie na wsi. Jako, że zmiany klimatu mogą być także skutkiem niektórych działań prowadzonych w ramach produkcji rolniczej, przedstawione zostaną również metody i sposoby poprawy jakości życia na wsi poprzez użytkowanie alternatywnych źródeł energii i zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji rolniczej na zmiany klimatu.

Zmiany klimatu to już nie przepowiednie, ale rzeczywistość, z którą stykamy się na co dzień. Mimo że od lat naukowcy biją na alarm, wciąż jesteśmy zaskakiwani przez trąby powietrzne, powodzie, gradobicia. Nie mamy wpływu na pogodę, jednak wiedząc, co nas czeka w przyszłości, możemy już dziś przygotować się na czekające nas zmiany. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie odpowiadając na te potrzeby organizuje ww. konferencję

Klimat ma duży wpływ na życie milionów ludzi na całym świecie. Jesteśmy świadkami ekstremalnych zmian pogodowych: huraganów, powodzi, ulew i długotrwałych susz. Rolnictwo i obszary wiejskie to najbardziej zależna od zmian pogodowych i klimatycznych dziedzina gospodarki. Temperatura, woda, światło są głównymi czynnikami wzrostu roślin uprawnych. Inwazje szkodników, choroby roślin, zwierząt, a w niektórych obszarach geograficznych nawet choroby ludzi, są związane z klimatem. Z reguły negatywny wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo jest najbardziej odczuwalny w regionach gdzie dostępna technologia, umożliwiająca zapobieganie suszom i powodziom jest mniej zaawansowana i czynniki ważne dla produkcji rolniczej takie jak gleby, klimat, rzeźba terenu, są mniej dla niej korzystne.

Zapobieżenie globalnemu ociepleniu to jedno z kluczowych wyzwań przed jakim stoi ekologia i gospodarka XXI wieku. IV Raport IPCC (Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu) jednoznacznie wskazuje, że zmiany klimatyczne są spowodowane w dużej mierze działalnością człowieka. Konieczne jest wprowadzenie działań adaptacyjnych do zmian klimatu.