Wody, które płyną przez tereny rolnicze, są narażane na zanieczyszczenia wynikające ze stosowania na polu technologii, w tym chemicznych środków ochrony roślin. Jak wynika z badań, wody tych terenów mogą być narzędziem transportu skażeń na tereny pozarolnicze. Przenikanie agrochemikaliów do wód podziemnych powiązane jest, między innymi, z warunkami geologicznymi, konfigurują terenu, wielkością i rozłożeniem w czasie opadów deszczu.

Zdaniem naukowców badania monitoringu powinny obejmować dłuższy horyzont czasowy. Ma to umożliwić wychwycenie tendencji zmian w skali i stopniu skażenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!