W porównaniu do pełnego spisu rolnego z 2002 r. zmniejszyła się w 2010 r. powierzchnia uprawy:
- zbóż o 647,3 tys. ha, tj. o 7,8 proc., przy spadku ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów o 3,8 pkt. procentowego, w tym zmniejszyła się powierzchnia uprawy: żyta (o 31,9 proc.), pszenicy (o 11,3 proc.), jęczmienia (o 7,3 proc.), owsa (o 4,6 proc.), mieszanek zbożowych (o 19,4 proc.), natomiast zdecydowanie wzrosła powierzchnia uprawy: pszenżyta (o 40,9 proc.) oraz kukurydzy na ziarno (o 7,6 proc.),
- ziemniaków - o 415,1 tys. ha, tj. o 51,7 proc., przy jednoczesnym zmniejszeniu o 3,8 pkt. procentowego ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów,
- strączkowych jadalnych - o 1,7 tys. ha, tj. o 3,7 proc., przy niezmienionym poziomie ich
udziału w ogólnej powierzchni zasiewów.

Zwiększyła się natomiast powierzchnia uprawy:
- roślin przemysłowych o 414,9 tys. ha, tj. o 54,8 proc., przy jednoczesnym zwiększeniu o 4,1 pkt procentowego ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów. Na wzrost powierzchni uprawy roślin przemysłowych znaczący wpływ miało zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku o ponad 0,5 mln ha (o 115,5 proc.). W grupie roślin przemysłowych odnotowano jednak zmniejszenie powierzchni uprawy buraków cukrowych o blisko 0,1 mln ha (o 31,9 proc.),
- roślin pastewnych o 302,2 tys. ha, tj. o 53,8 proc., przy wzroście o 3,1 pkt procentowego ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów. Decydujący wpływ na wzrost powierzchni uprawy roślin pastewnych miało zwiększenie powierzchni uprawy kukurydzy na zielonkę o blisko 0,2 mln ha (o 97,3 proc.),
- upraw pozostałych - o 10,4 tys. ha, tj. o 3,5 proc., z niewielkim zwiększeniem się ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów o 0,2 pkt. procentowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!