I miejsce w tegorocznym konkursie zajęło PPUH "ZIEMAR”"Sp. z o.o., Szwarcenowo zgłoszone przez OT ANR w Olsztynie, na II miejscu znalazło się Gospodarstwo Rolne NIEWIADÓW, Włodzimierz Jabłoński zgłoszone przez OT ANR w Warszawie, filię w Łodzi, zaś ostatnie miejsce na podium otrzymało Gospodarstwo Rolne Produkcyjno – Nasienne, Władysław Brzozowski zgłoszone przez OT ANR w Lublinie. Na wyróżnienie zasłużyło w tym roku Gospodarstwo Rolne w Małym Garcu, Stanisław Dziak zgłoszone przez OT ANR w Gdańsku.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP.

W konkursie uczestniczyło 78 zakładów rolnych zatrudniających ponad 3600 osób. Celem rywalizacji jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych Komisje Konkursowe oceniały poprawność dokumentowania analizy ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego, skuteczne sposoby zmniejszania tego ryzyka, porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej. Zwracano też uwagę na estetykę gospodarstw. Oceniano udział pracowników oraz kadry kierowniczej w utrzymaniu bezpieczeństwa na wybranym poziomie.

W kategorii zakładów rolnych Krajowa Komisja Konkursowa oceniała siedem przedsiębiorstw, które zwyciężyły na szczeblu regionalnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Stwierdzono, że finaliści regionalni są nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzględniają i zapewniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!