Przypomnijmy: od grudnia trwał protest rolników w Szczecinie. Zawieszono go po 77 dniach, przyjmując ustalenia z Ministerstwem Rolnictwa. Ich realizację ocenił właśnie na posiedzeniu Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Udało się ograniczyć udział w przetargach osób podstawionych – „słupów”. Pozytywnie można ocenić zasady stosowania zabezpieczeń przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia – ocenili przedstawiciele rolników protestujących w Szczecinie. Ale nie są zadowoleni.

 „Głównym celem prowadzonych przez nasz Komitet akcji protestacyjnych jest zmiana niekorzystnej dla naszego regionu strategii  działań Rządu RP w obszarze rolnictwa. Zabiegamy również o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i  otoczeniu sektora rolnego w Polsce, które umożliwią prawidłowy rozwój  i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa” – przypomnieli protestujący. W tym kontekście osiągnięte cele są uznane za niewystarczające: „Wypracowane w trakcie negocjacji rozwiązania mają charakter prowizoryczny” – napisano w komunikacie, podkreślając, że zapowiadane prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi obrotu nieruchomościami rolnymi nie zostały podjęte, a „wypowiedzi władz resortu rolnictwa i  Agencji Nieruchomości Rolnych świadczą o woli kontynuowania  za wszelką cenę procederu wyprzedaży rolniczej ziemi”. Dlatego protestujący przypominają swój postulat: „domagamy się:

             wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

             uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP.”

ARiMR unika zapowiedzianych przetargów ograniczonych ofert pisemnych – stwierdzono.

Komitet odniósł się też do ogólnej sytuacji w rolnictwie. Skrytykowano modulację dopłat: „W roku 2013 podobnie jak w roku ubiegłym będą  obowiązywały szczególnie niekorzystne dla naszego województwa zasady przyznawania przejściowego wsparcia krajowego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego polegające na potrąceniu  części płatności dla gospodarstw o płatności całkowitej ponad 5000 euro. Dodatkowo zastosowany zostanie współczynnik korygujący na poziomie 4,98  proc. dla płatności bezpośrednich, które mają być przyznane rolnikom w przypadku kwot przekraczających 5000 euro. Cięcia te nie były planowane i mogą zagrozić inwestycjom już poczynionym lub zaplanowanym na 2013r. (np. zakup ziemi)” – napisano w komunikacie.