Już po raz kolejny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszukuje kandydata na prezesa ARR. Nowe ogłoszenie o naborze zostało obwieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymogi jakie stawia resort potencjalnym szefom unijnej agencji nie są wysokie.

W BIP czytamy:

Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa:

  • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
  • posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie kompetencji kierowniczych,posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.

Obecne wymogi dla przyszłego prezesa ARR są identyczne jak w poprzednim ogłoszeniu, które wygasło 31 sierpnia 2012 r. Nie są one „wyśrubowane". Od kandydatów nie wymaga się choćby zdanego egzaminu z języka obcego, angielskiego lub francuskiego, nie wspominając o kierunkowym wykształceniu, które predysponowałoby kandydatów do objęcia funkcji prezesa ARR! Teraz resort rolnictwa czeka na życiorysy kandydatów do 22 listopada br.

Stanisław Kalemba, gdy tylko objął urząd ministra rolnictwa po dymisji Marka Sawickiego zapowiedział, że na prezesa ARR powoła najlepszego merytorycznie kandydata i że nie będzie patrzył na jego koneksje polityczne.

Kto startował w poprzednim konkursie? Pytaliśmy o to służby prasowe ministra rolnictwa. (...) Bardzo proszę o udzielenie wszelkich możliwych informacji na temat przebiegu konkursu na prezesa ARR: kto zgłosił się do konkursu, jaka była lista pytań, na które odpowiadali chętni do objęcia stanowiska, czy przewiduje się jakieś zmiany w przebiegu i organizacji w związku z ogłoszeniem kolejnego konkursu(...)?

Odpowiedź z resortu nic nie wyjaśniła.

(...) Odpowiadając na pytania uprzejmie informuję, że konkurs na stanowisko Prezesa ARR został zakończony. W postępowaniu konkursowym nie wyłoniono kandydata, ponieważ żadna z osób aplikujących na to stanowisko nie przeszła wszystkich etapów postępowania (2 etapu, czyli pisemnego testu z wiedzy merytorycznej). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął już procedurę ogłoszenia kolejnego konkursu na to stanowisko. Ustawa o ochronie danych osobowych nie pozwala nam na ujawnienie nazwisk kandydatów(...) - poinformował resort rolnictwa.