Inicjatorem największej imprezy gospodarczej w Europie Środkowo – Wschodniej jest grupa PTWP S.A. , wydawca Farmera i serwisu farmer.pl.

Podczas spotkania poruszono głównie zagadnienia związane z obecną sytuacją, zarówno na poziomie pojedynczych gospodarstw, jak i plany dotyczące zmian we wspólnej polityce rolnej, nadchodzących modyfikacji w finansowaniu rolnictwa, w tym dopłat bezpośrednich. Rozmówcy zwrócili uwagę na nawożenie mineralne, jako kluczowy element, decydujący o wzroście produkcji żywności.
 
Duże emocje budziła tematyka związana z tzw. zazielenieniem, które w obecnej propozycji WPR nie ujmuje indywidualnych możliwości i warunków środowiskowych poszczególnych krajów UE.

- Skutki zazielenienia dla polskich gospodarstw wyliczono na 161 mln euro, to 2 proc. dochodów – mówił Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Dodał także, że – największy spadek dochodów nastąpi w dużych gospodarstwach rolnych.

A przecież to właśnie te gospodarstwa dostarczają na rynek najwięcej żywności.

Jednak Christian Palliѐre podkreślił, że decyzja o wprowadzeniu zazielenienia jest już nieodwracalna.

- Jednak nie wszystko jest jeszcze wyryte w kamieniu i Polacy tym bardziej powinni przedstawiać swoje argumenty. Pewne standardy już się nie zmienią, ale uwarunkowania lokalne i środowiskowe poszczególnych krajów powinny być wzięte pod uwagę. Te tematy są jeszcze do negocjacji i teraz jest czas, aby je dyskutować i indywidualnie dostosowywać. Głos Polski jest w Europie mocno słyszalny. Dlatego nie można teraz rezygnować ze swojego stanowiska -tłumaczył Palliѐre, przedstawiciel Fertilizers Europe.

Wszyscy prelegenci podkreślali, jak duże znaczenie ma ciągłe wdrażanie podnoszenia produktywności i efektywności produkcji rolnej w Europie. A tym samym utrzymanie konkurencyjności Polski pod względem produkcji rolnej w stosunku do pozostałych krajów unijnych.  

Zygmunt Pokojski przypomniał, że jesteśmy ważnym graczem w UE, jeżeli chodzi o produkcję żywności i zapewnienia pod tym względem samowystarczalności dla Europy.

- Polska zajmuje w Europie 3 miejsce pod względem ilości gruntów ornych, to jest źródło naszej konkurencyjności w rywalizacji z innymi krajami w produkcji żywności dla europejskich konsumentów. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ przed współczesnym rolnictwem stoją obecnie duże wyzwania, jak problem z kurczącymi się zasobami wody, szczególnie na terenie Polski. Pamiętajmy, że rolnictwo zużywa aż 70 proc. zasobów wody słodkiej, jest to dla nas kolejne wyzwanie.  Przy temacie produkcji żywności pojawia się problem biomasy. Przecież obecnie część tej żywności chcemy przeznaczać na odnawialne źródła energii, więc one zaczynają mocno konkurować o areały, które służą produkcji rolnej – podkreślał Pokojski, członek zarządu Zakłady Azotowe Puławy SA.

Okazuje się, że niezbędne w podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa jest także ciągłe wdrażanie doradztwa, które bezpośrednio trafiałoby do rolników.

Niestety z doświadczenia mogę powiedzieć, że obecny poziom proponowanej przez ośrodki doradztwa rolniczego wiedzy i doradztwa nie jest dostosowany do potrzeb i problemów współczesnego rolnika – mówił Szymon Kuczyński z krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku.

To powoduje, że nieustannie w rolnictwie mamy Polskę dwóch prędkości pod względem rozdrobnienia gospodarstw, inwestycji i zastosowanych w nich innowacji.

Według prof. Zofii Spiak duże znaczenie ma ciągłe przybliżanie nauki do rolnictwa.
 
- Jej stałe wykorzystanie i coraz szersze propagowanie w praktyce, czyli tzw. nauka stosowana. Główne problemy praktycznego rolnictwa dotyczą m.in. precyzyjnego i wyrównanego nawożenia, w tym nawożenia potasem - którego mamy deficyt w kraju, a także wykorzystania minerałów, takich jak cynk czy selen w powszechnym nawożeniu gruntów – mówiła profesor Spiak, kierownik Katedry Żywienia Roślin UP we Wrocławiu.

W konferencji wzięli udział Andrzej Butra - podsekretarz stanu MRiRW, Andrzej Grajewski - Hurtownia Środków do Produkcji Rolno-Spozywczej, Janusz Igras - dyrektor naukowy Instytutu Nawozów Sztucznych, Szymon Kuczyński - wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia i Producentów Rzepaku, Christian Palliѐre - Fertilizers Europe, Zenon Pokojski - członek zarządu Zakłady Azotowe Puławy SA, prof.  Zofia Spiak - kierownik Katedry Żywienia Roślin UP we Wrocławiu, Lucjan Zwolak - zastępca prezesa ARR, oraz Marek Zagórski - prezes zarządu EFRWP. Moderatorem panelu był redaktor naczelny magazynu „Farmer” i serwisu farmer. pl Radosław Iwański.

Cała relacja z panelu „Zrównoważone rolnictwo w UE” niebawem w serwisie farmer.pl. Podobał się artykuł? Podziel się!