Sprawa dotyczy płatności finansowych, których ZT w Bodaczowie nie wypłaciły rolnikom za dostarczony rzepak i nie wywiązały się z podpisanych wcześniej umów. W związku z tym rolnicy rozpoczęli protest w Bodaczowie.

Jak podkreśla przedstawicielka ZT Edyta Kwapich-Lenik płatności są regulowane na bieżąco. W chwili obecnej zakłady zrealizowały przelewy za dostawę z dnia 19 lipca br. Zasada realizowanych przelewów jest taka, że zobowiązania do 10.000 - realizowany przelew wys. 5.tys. zł, natomiast zobowiązania pow. 10.000 - realizowane są przelewy na kwotę 10 tys. zł.  Pierwszą transzę należności otrzymało już ponad 2.000 rolników. ZT Bodaczów podkreślają, że jeśli docierać będzie do nas dalej surowiec ze skupów oraz jeśli działalność operacyjna zakładu nie będzie zakłócona, wszystkie zobowiązania zostaną zrealizowane do końca września.

Przedstawiciele spółki zapytani o rekompensaty dla poszkodowanych rolników poinformowali, że na pewno przewidują takie rozwiązanie. Niestety na chwilę obecną nie wiadomo jaki dokładnie kształt przyjmą.

Ponadto rzecznik podkreśliła, że ZT nie będą likwidowane i rzepak nie jest wywożony. ZTB reguluje natomiast swoje zobowiązania wobec wszystkich kontrahentów, a część z nich jest odbiorcą śruty rzepakowej i ten produkt mogli wskazać rolnicy. Jest to jednak produkt przetworzony, którego produkcja przynosi Zakładom zyski. Te właśnie środki oraz wszystkie pozostałe z bieżącej sprzedaży produktów, przeznaczamy bezpośrednio na finansowanie wypłat dla rolników. Kondycja finansowa naszego zakładu jest dobra, a wszystkie należności wobec rolników pragniemy uregulować do końca września br.

- Nowa linia produkcyjna zwiększa możliwości przetwórcze zakładów, ale to nieprzerwane dostawy surowca oraz jego jakość i cena wpływają ostatecznie na wielkość sprzedaży. Przy realizacji operacji w tak dużej skali jaką prowadza Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie, zmiany wspomnianych parametrów mogą mieć wpływ na terminowość wypłat dla dostawców surowca. Pragniemy jednak podkreślić, że dzięki bieżącej realizacji zobowiązań handlowych wobec naszych kontrahentów pozyskujemy środki na wypłaty dla rolników. Dzięki temu możemy poinformować, że całość tych należności planujemy zrealizować do końca września br. - informuje rzecznik.

Podobał się artykuł? Podziel się!