- Najwięcej grup zorganizowało się po 2004 r., od którego odnotowany został sukcesywny wzrost liczby nowo powstałych grup. Zgodnie z danymi statystycznymi, najprężniej grupy producentów rolnych rozwijały się w 2008 r., w którym powstało 158 grup, w 2009 r. zarejestrowanych zostało 135 grup, natomiast w 2010 r. – 156 grup. Wśród zarejestrowanych 680 grup najwięcej grup producentów rolnych zostało założonych w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Największa liczba grup producentów rolnych powstała w branży ziarna zbóż i nasion roślin oleistych - informuje Tadeusz Nalewajk.

Bardzo ważna jest również pomoc jaką uzyskują grupy producenckie. - Grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem wsparcia dla grup producentów rolnych jest ułatwienie tworzenia i działalności grup producentów. Pomoc finansowa wykorzystywana jest w celu dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji - dodaje wiceminister. 

Podobał się artykuł? Podziel się!