Jak wskazują analitycy, na znaczące odchylenie w górę zysku netto od konsensusu rynkowego miała wpływ tzw. tarcza podatkowa.

"Chodzi o uwzględnienie tarczy podatkowej - spółka wykazała in plus 21 mln zł z tytułu podatku dochodowego. Gdyby nie to, zysk netto byłby zgodny z oczekiwaniami" – powiedziała Monika Kalwasińska z DM PKO BP.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w ostatnich trzech miesiącach 2010 roku 30 mln zł i był zgodny ze średnią prognoz analityków na poziomie 28 mln zł. Rok wcześniej grupa miała 62,2 mln zł straty operacyjnej.

Przychody grupy wzrosły w IV kw. do 573,5 mln zł z 405,4 mln zł rok wcześniej i były również zbliżone do oczekiwań rynkowych na poziomie 567,4 mln zł.

Po czterech kwartałach grupa miała 26,8 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku operacyjnego i 2,02 mld zł przychodów.

"Ostatni kwartał 2010 roku przyniósł dalszą poprawę sytuacji spółki. Popyt na nawozy utrzymywał się na wysokim poziomie, mimo iż IV kwartał jest zazwyczaj okresem osłabionego popytu (okres 'martwego sezonu' w rolnictwie). Panujące na rynku pigmentów trendy cenowe pozwalają na wypracowanie dodatnich marż, rynki chemiczne stabilizują się" - napisano w komentarzu do raportu kwartalnego.

Na wyniki IV kwartału miał m.in. wpływ wzrost cen na rynku zbóż spowodowany niską podażą w związku z obniżonymi plonami, co z kolei wiązało się z poprawą siły nabywczej rolników. Do tego doszły rosnące ceny nawozów i systematyczna poprawa na rynkach chemicznych.

Zysk operacyjny segmentu nawozowego ZCh Police wyniósł w IV kw. 2010 roku 46,2 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2009 roku wykazał on 66,1 mln zł straty operacyjnej. Segment bieli tytanowej zanotował natomiast w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku 3,5 mln zł straty operacyjnej wobec zysku w IV kw. 2009 r. na poziomie 12,4 mln zł.

Jak podała spółka, zrealizowany w IV kwartale wolumen łącznej sprzedaży produktów chemicznych był tylko nieznacznie (o 5 proc.) niższy od zaplanowanego. Całkowity wolumen sprzedaży produktów spółki w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku zamknął się na poziomie 408,5 tys. ton, co oznacza 15-proc. wzrost rok do roku.

Spółka poinformowała, że wzrost dynamiki sprzedaży w czwartym kwartale został wypracowany na rynkach zagranicznych. Sprzedaż krajowa była na niemal identycznym poziomie.

Wolumen sprzedaży zrealizowany w całym 2010 roku był o prawie 50 proc. wyższy niż w 2009 roku. W tym wypadku znaczący wzrost dynamiki zanotowano zarówno na rynku krajowym (plus 29 proc.), jak i eksportowym (plus 93 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!