Spadek popytu na żywność powinien skutkować obniżką tempa wzrostu cen żywności pod koniec tego roku - wynika z comiesięcznej analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

"W wyniku przewidywanego spowolnienia dynamiki wzrostu płac i zwiększenia pozażywnościowych kosztów utrzymania rodzin, tempo wzrostu popytu na żywność w IV kwartale br. może być wolniejsze, niż w analogicznym okresie ub. roku. Wskazują na to wyniki prowadzonych przez GUS i NBP badań koniunktury konsumenckiej. Malejąca chłonność rynku krajowego, spodziewane osłabienie dynamiki wzrostu eksportu i zwiększenie podaży z dostaw krajowych będą głównymi czynnikami hamującymi tempo wzrostu cen towarów żywnościowych w ostatnich miesiącach 2008 r." - napisano w listopadowej analizie rynku.

"Jak dotąd spadek cen zbóż nie przełożył się na obniżenie cen detalicznych produktów zbożowych, ale należy tego oczekiwać w najbliższym czasie" - dodano.

Działania Komisji Europejskiej powinny zastopować spadek cen zbóż.

"Na rynku zbóż utrzymują się tendencje spadkowe nie tylko w Polsce, ale również w sąsiednich krajach. Odwieszenie ceł na import zbóż oraz podjęcie decyzji przez Komisję o rozpoczęciu zakupów interwencyjnych powinno wpłynąć na stabilizację cen zbóż w najbliższym czasie" - napisano.

W IV kwartale 2008 r. poziom cen ziemniaków może mieścić się w przedziale 70-72 zł/dt i będzie wówczas o 26-30 proc. wyższy, niż w IV kwartale 2007 r. W okresie zimy i wczesną wiosną ceny ziemniaków będą rosnąć, podczas gdy w ubiegłym sezonie od października do czerwca były stabilne i kształtowały się w przedziale 54-57 zł/dt.

Pod koniec roku ceny trzody w Polsce wyrażone w euro będą prawdopodobnie niższe niż w Unii, w przeciwieństwie do okresu V- IX, w którym przewyższały średnią cenę unijną o 6-9 proc.

"Przewiduje się, że w pierwszym kwartale 2009 r. ceny skupu trzody w Polsce wyrażone tak w złotych, jak i w euro, będą o kilkanaście procent wyższe niż w I kwartale 2008 r" - napisano.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!