PRZEGLĄD PRASY: Łączna kwota planowanych na 2008 r. przychodów ARiMR wynosi 1,31 mld zl, z czego w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. przewidziano dotację z budżetu państwa w wysokości 1,2 mld.

Wydatki z tytułu krajowej działalności pomocowej wyniosą przeszło 1 mld zl i będą o 26,25% większe niż rok temu. Na kwotę tę w największym stopniu składają się dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych (649 mln zl) oraz kredytów przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych (200,6 mln zl), a także na pomoc dla zakładów utylizacyjnych (50 mln zl). Do pozycji tej wliczane są także krajowe płatności do powierzchni upraw rzepaku (62,7 mln zl) oraz finansowanie zalesienia gruntów rolnych (40,6 mln zl). Te pięć tytułów wyczerpuje 98,7% środków na działalność pomocową jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (…)

Wszystkie te kwoty, z wyjątkiem finansowania organizacji grup producenckich, działalności informacyjno-promocyjnej oraz wydatków związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt, są realnie wyższe niż w 2007 r.

Na koszty bieżące działalności ARiMR zaplanowano kwotę 1,28 mld zł. (…) Obejmują one amortyzację, koszty materiałów i energii, remonty, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia i składki, ubezpieczenia społeczne itp.

Planowany przyrost etatów w tym roku to 653. Wzrost zatrudnienia w Agencji jest od kilku lat procesem. Czyni to ARiMR jednym z największych pracodawców publicznych w Polsce.

Powyższe informacje pochodzą z projektu opinii budżetowej prof. Andrzeja Czyżewskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Źródło: Tygodnik Rolniczy

Podobał się artykuł? Podziel się!