Kadencja poprzedniej Rady Leśnictwa wygasła w 2005 r. Rada jest organem pomocniczym Ministra Środowiska, a do zakresu jej działania należy przygotowywanie opinii dotyczących leśnictwa, w tym propozycji wniosków, zmierzających do tworzenia warunków ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, a w szczególności:

● opiniowanie i udział w kreowaniu kierunków polityki leśnej Rzeczypospolitej Polskiej i ocena jej realizacji w lasach wszystkich form własności;

● opiniowanie i ocena realizacji strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju leśnictwa, w tym dokumentów wynikających z prawa i uzgodnień międzynarodowych, w tym Narodowego Programu Leśnego;

● opiniowanie aktów prawnych z zakresu leśnictwa i związanych z leśnictwem, w tym z zakresu ochrony przyrody, zmian klimatu;

● opiniowanie i rekomendowanie kierunków działalności realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe), w tym w zakresie gospodarowania przez PGL Lasy Państwowe mieniem Skarbu Państwa oraz gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe;

● opiniowanie kierunków i zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie leśnictwa.

W skład Rady Leśnictwa wchodzą przedstawiciele ministra środowiska oraz grono ekspertów rekomendowanych m.in. przez Instytut Badawczy Leśnictwa, PGL Lasy Państwowe, Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych i dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!